„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Operacja pn. „Wyposażenie obiektu noclegowego Gościniec „Nad Wartą” w Uniejowie”, mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Uniejowa poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

imageimageimageimageimageimageimage

Spotkania firmowe

 

Spotkania firmowe w Gościńcu „Nad Wartą” to okazja, by w gronie współpracowników czy klientów, spędzić efektywnie czas.

 

Istnieje również możliwość dostarczenia cateringu do Państwa firmy, aby w ten sposób nie zakłócać przebiegu ważnych rozmów i nie tracić czasu na dojazd do naszej restauracji.